T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kültür ve Sanat Büyük Ödülü Açıklama

 

 

 

 

KÜLTÜR VE SANAT BÜYÜK ÖDÜLÜ

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Ödüller Yönetmeliği gereğince, Türk tarihi, edebiyatı, dili, plastik-fonetik ve sahne sanatları, sanat tarihi, mimarlık, arkeoloji, halkbilim, sinema, kütüphanecilik vb. kültür ve sanat dallarında eser, uygulama, yorum, sergileme, yayın, araştırma, inceleme alanlarındaki hizmet çalışmaları ile ortaya koyduğu üstün nitelikli eser ve çalışmalarla kültür ve sanat hayatımızın yücelmesine katkıda bulunan T.C. uyruklu, yaşayan kişilere ve topluluk ya da kuruluşlara, Bakanlığımızca, 1979 yılından itibaren her yıl “Kültür ve Sanat Büyük Ödülü” verilmektedir.