T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri Açıklama

 

 

 

(Mülga)Kültür ve Turizm Bakanlığı Ödüller Yönetmeliği uyarınca 1979 yılından 2015 yılına kadar verilen ve sekretarya işlemleri Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Kültür ve Sanat Büyük Ödülü;  Türk tarihi, edebiyatı, dili, plastik, müzik ve sahne sanatları, sanat tarihi, mimarlık, arkeoloji, halkbilim, sinema, kütüphanecilik v.b. kültür ve sanat dallarında özgün eser, uygulama, yorum veya bilimsel araştırmalarıyla Türk kültür ve sanatının gelişmesine, yurt ve dünya düzeyindeki çalışmalarıyla kültür ve sanatımızın yücelmesine katkıda bulunan kişi, topluluk veya kuruluşları Devlet adına ödüllendirme amacını taşımaktaydı.

24 Ağustos 2016 tarih 29811 sayılı yeni Kültür ve Turizm Bakanlığı Ödüller Yönetmeliği ile Turizm Bakanlığı Ödüller Yönetmeliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı Ödüller Yönetmeliği ile birleştirilmek suretiyle yürürlükten kaldırılmıştır. Daha önceki yönetmeliklerde yer alan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Sanat Başarı Ödülleri ile Turizm Bakanlığı Altın Hitit Güneşi Ödülü, Turizm Bakanlığı Altın Hitit Güneşi Liyakat Nişanı, Turizm Bakanlığı Turizm Başarı Ödülü, Ulusal ve Uluslararası Çeşitli Ödülleri birleştirilmiş ve yeni isimler almışlardır. Bu kapsamda, yeni yönetmeliğe göre ödüllerin ismi “Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri”, “Kültür ve Turizm Bakanlığı Başarı Ödülleri” ve  “Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından Verilecek Ulusal ve Uluslararası Çeşitli Ödüller” olarak belirlenmiştir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri; yeni yönetmelik kapsamında Kültür ve Turizm olarak iki alanda verilecektir. Kültür alanında verilecek Özel Ödülün yönetmelik hükmünce; Türk tarihi, edebiyatı, dili, plastik, fonetik ve sahne sanatları, sanat tarihi, mimarlık, arkeoloji, halkbilim, geleneksek Türk süsleme ve el sanatları, sinema, kütüphanecilik, müzecilik gibi kültür ve sanat dallarında eser, uygulama, yorum, sergileme, yayın, araştırma, inceleme alanlarındaki hizmet çalışmaları ile Türk kültür ve sanatını tanıtıcı örnek çalışmaları yapan ve T.C. vatandaşı olan yaşayan kişilere veya topluluk ya da kurum ve kuruluşlara verilmesi öngörülmektedir.

Turizm alanında verilecek Özel Ödülün ise yönetmelik hükmünce, Turizm imkan ve değerleri ile Türkiye imajının yurt içi ve yurt dışında tanıtımını yapan, bu amaçla yurt içi veyurt dışında düzenlenen seminer, sempozyum, kongre, fuar, sergi, festival ve turizm çeşitlendirilmesi kapsamına giren yarışma, gösteri gibi benzeri çalışmaları; Türk turizm değerlerinin gelişmesine veya tanıtılmasına katkıda bulunan araştırma, inceleme, etkin hizmet veya örnek çalışmaları; Çevre ve doğanın güzelleştirilmesine yardımcı olan altyapı dahil tüm hizmetleri; Çağdaş turizm anlayışının yerleşmesine ve turizm değerlerinin tanıtılmasına sebep olan eğitim enformasyon ve turist rehberliği çalışmaları yapan kişilere, işletmelere, topluluk ya da kurum ve kuruluşlara ayrıca Türk turizmine katkıda bulunan Bakanlıktan belgeli tesis ve işletmelere verilmesi öngörülmektedir.

2016 yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri’ne Cahit KOYTAK, D. Mehmet DOĞAN, İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi, Nesrin SİPAHİ ve Y. Kenan IŞIK layık görülmüş olup, ödül töreni 9 Şubat 2017 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilmiştir.