T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu