T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ahmet Uzelli

Ahmet Uzelli (1904-1978)

Hayatına ilişkin yeterince bilgi bulunmamaktadır. Sanat anlayışına ilişkin verilere ilk devlet sergileri ile başlıca karma sergilere eserler verdiği katalog kayıtlarından ulaşılmaktadır. Sanatçının resim heykel müzelerinde ve özel koleksiyonlardaki çalışmalarından empresyonist anlayışta eserler verdiği anlaşılmaktadır.