T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ahmet Ziya Akbulut

Ahmet Ziya Akbulut (1869-1938)

1869'da İstanbul'da doğmuş, 1887'de Harbiye'den mezun olmuştur. Sanat eğitimini Osman Nuri Paşa ve Hoca Ali Rıza Bey'den alan Ahmet Ziya Akbulut, Harbiye Resimhanesi’ne atanmış ve 1894 yılına kadar burada çalışmıştır. 1913 yılında Osmanlı Ressamlar Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirilmiştir. 1914'te Sanayi-i Nefise Mekteb-i Âlisi'ne öğretmen olarak atanmış, 1938'de müdür muavinliğine getirilmiştir.

1938 yılında kaybettiğimiz sanatçının özel ve resmi koleksiyonlarda pek çok eseri bulunmaktadır.