T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Cemal Tollu

Cemal Tollu (1899-1968)

Cemal Tollu 1899 yılında İstanbul’da doğmuştur. İlk ve ortaöğrenimini tamamladıktan sonra sanat öğrenimini Sanayi-i Nefise Mektebi’nde savaş öncesi ve sonrası olarak iki dönemde yapmış ve bu öğrenimini pekiştirmek için Paris’e giderek Andre Lhote ve Fernand Leger özel akademilerine devam etmiştir. İkinci Dünya Savaşı’na yakın yıllarda Münih’teki Hoffman atölyesinde çalışmıştır.

 

Sanat hayatının ilk araştırmalarını kübizm tesiri altında yapmış ve sonraları bu yoldan ayrılarak kendine özgü bir renk ve kitle bütünlüğü elde etmiştir. Paris ve Münih’teki eğitiminden sonra ülkemize çağdaş sanat görüşünü getiren sanatçılardandır. Önceleri plastik bir deformasyonla konstrüktivist (kurmacı, yapımcı) yolda çalışan Tollu, sonraları bu üsluptaki çalışmalarında doğan sertlikleri bırakarak, kitlenin bütünlüğünü parçalayan bir form anlayışı ile ahenkli bir palete geçmiştir.

 

Sanat yazılarıyla da dikkat çeken Cemal Tollu, Yunan Mitolojisi ve Şeker Ahmet Paşa gibi kitaplarından başka, gazetelerde uzun yıllar haftalık eleştiri, inceleme ve denemeler kaleme almıştır. Klasik sanata ve bu sanatın temel kurallarına bağlı kalmakla birlikte çağının sanatına da ilgi ve uyum gösteren Tollu, 1968 yılında hayatını kaybetmiştir.