T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Elif Naci

Elif Naci (1898-1987)

Elif Naci, 10 Ağustos 1898 yılında Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde dünyaya gelmiştir. Ortaöğrenimini Vefa Sultanisi (Lisesi)’nde tamamlamış, 1914’te Sanayi-i Nefise Mektebi Resim Bölümü’ne girerek İbrahim Çallı’nın öğrencisi olmuştur. Öğrencilik yıllarında İfham’da gazeteciliğe başlamıştır. İleri, Son Posta, Son Telgraf, Milliyet, Tan ve Cumhuriyet gazetelerinde çalışmıştır. Okulu bitirdikten sonra çeşitli illerde resim öğretmenliği yapmıştır.

 

1933’te beş ressam arkadaşıyla birlikte D Grubu’nun kuruluşunda görev almıştır. 1937’de Türk İslam Eserleri Müzesi’ne müdür yardımcısı olarak atanmış,  kısa bir süre sonra müze müdürlüğüne getirilmiş ve bu görevini 1956 yılına kadar sürdürmüştür.

 

Resme lise yıllarında başlayan Elif Naci, akademideki öğrenciliği sırasında izlenimci anlayışın etkisinde kalmış ve özellikle ev içi resimleri yapmıştır. 1933’ten sonra D Grubu içinde soyut anlayışa yönelmiştir. O yıllarda Ülkü dergisinde Türk sanatında çağdaşlaşma sorununu ele alan yazılar da yazmıştır. Bu döneminde Klee ve Braque gibi çağdaş ustaların yanı sıra Yakut-ı Musta’sımi, Hafız Osman, Yesari Mehmed Esad gibi hat ustalarından da etkilenmiş; resimlerine, hat sanatının soyut özelliklerinden ve Selçuklu halılarının stilize ögelerinden esinlenerek oluşturduğu biçimler egemen olmuştur. Uzun süre bu anlayış doğrultusunda resim çalışmalarını sürdüren Elif Naci 1970’lerin sonlarında geometrik soyut anlayışa yönelmiştir.

 

Türk kültür ve sanatına gerek eserleri gerekse yazılarıyla önemli katkılar sağlayan Elif Naci, 8 Mayıs 1987 yılında İstanbul’da hayatını kaybetmiştir.