T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Fahrünissa Zeyd

Fahrünnisa Zeyd (1903-1991)

1903 yılında İstanbul'da doğmuştur. Babası, tanınmış diplomatlardan Şakir Paşa'dır. 1920'de Sanayi-i Nefise Mektebi'ne girerek resim öğrenimi görmüştür. 1928'de Paris'e giderek Akademi Ranson'da resim öğrenimini sürdürmüştür. 1934'de o sırada Ankara'da Irak Büyükelçiliği görevinde bulunan Emir (Prens) Zeyd'le evlenerek Prenses payesini almıştır. Yurda döndükten sonra da dış sanat merkezleriyle ilişkisini kesmeyen Fahrünnisa Zeyd, eşinin görevleri nedeniyle ara sıra Berlin, Budapeşte, Paris gibi kentlerde ikamet etmiş ve bu merkezlerde sergiler açarak sanatını tanıtmıştır.

Paris Modern Sanatlar, New York, Gaugenheim, Edinburg, Pittsburgh, İstanbul Resim ve Heykel, Ankara Resim ve Heykel Müzeleri ile yurt içinde ve yurt dışında sergilenen pek çok eseri bulunmaktadır.