T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Hasan Hulusi Mercan

Hasan Hulusi Mercan (1913-1988)

 

1913'te Söğüt'te doğdu. İlköğrenimini burada, ortaöğrenimini de Bursa Öğretmen Okulu'nda tamamladıktan sonra Güzel Sanatlar Akademisi’ne girerek 1945'te mezun oldu. İki yıl Bursa'da resim öğretmenliği yaptı. Daha sonra Paris'e gönderildi ve orada 6 yıl resim çalıştı. Paris'te kaldığı sürece sergiler düzenledi. Başta Devlet Resim ve Heykel Sergileri olmak üzere birçok karma sergiye eserler verdi. 1988 yılında hayatını kaybetti.

 

1960'lardan bu yana süren resim çabası içinde Akdeniz, evrensel resim gerçeğinin bütün evrelerinde bulunmuş; ancak kendi özgürlüğünü ve özgünlüğünü kültürlerarası geçişimlere yönelerek oluşturmuştur. Bu nedenle eserlerindeki yaklaşımı, “tekilci değil çoğulcu, dışlayıcı olmayıp kapsayıcı” olarak nitelendirilmiştir.

 

Akdeniz'in resminde ele alınan öğeler, kimi yerde malzemenin sınırlarını zorlarken kimi yerlerde de kavramlaştırmanın üstünde yoğunlaşmaktadır. Resmin alt yapısını, görselin ve algılamanın değişkenliğini irdelerken, resmi düşünselin alanına çekmeyi hedeflemiştir.