T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Mürşide İçmeli

Mürşide İçmeli (1930-    )

 

Özgün baskı ve grafik sanatçısı olan İçmeli, 1930 İstanbul doğumludur.

1950 yılında yetenek sınavıyla girdiği AnkaraGazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü’nden 1953 yılında Resim-İş Öğretmeni olarak mezun olmuştur. 1961 yılında Devlet’ten aldığı bursla Madrid’de öğrenimine özgün baskı alanında devam etmiştir. 1962-1965 yılları arasında Central School of Arts and Design’da ihtisasını tamamlamıştır. Sonraki yıllarda Gazi ve Bilkent Üniversitelerinde öğretim üyeliğine devam etmiştir.

 

Mürşide İçmeli, Çağdaş Sanatlar Vakfı "Onur Ödülü" ve Hacettepe Üniversitesi "Sanat Ödülü" sahibidir.