T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sami Yetik

Sami Yetik (1878-1945)

 

Sami Yetik 1878 yılında İstanbul’da doğmuştur. Babası Asmaaltı tüccarlarından Hacı Raşit Efendi’dir. Yetik, İlkokulu Şehzadebaşı’nda, ortaokulu Çiçek Pazarı Rüştiyesi’nde, liseyi ise Kuleli Askeri Lisesi’nde tamamlamıştır.

 

Sami Yetik, Kuleli Askeri Lisesi’ndeki resim derslerini Osman Nuri Paşa’dan almıştır. Kuleli’den sonra Harbiye’ye devam etmiştir. Harbiye’deki resim öğretmeni ise Hoca Ali Rıza’dır. Sami Yetik’in Hoca Ali Rıza’dan büyük ölçüde etkilendiğini söylemek mümkündür.

 

Harbiye’yi bitirdikten bir yıl sonra 1899 yılında sınavla Eyüp Baytar Mektebi’ne resim öğretmeni olarak atanmıştır. Resim bilgisini arttırmak iste­yen sanatçı 1900 yılında Sanayi-i Nefise Mektebi’ne kaydolmuş ve 1906 yılında bu okulu bitirmiştir. Mezuniyetinin ardından dört yıl süreyle Harbiye Kuleli Askeri Lisesi ve Kocamustafapaşa Askeri Okulu’nda resim öğretmenliği yapmıştır.

 

Sami Yetik, 1910 yılında Serasker Mahmut Paşa tarafından Paris’e resim eğitimine gönderilmiş, burada Academie Julian ve Ecole Pigie’ye devam etmiştir. Sanatçının Academie Julian’da atölye hocası Jean Paul Laurens’tir. Yetik, 1912 yılında yurda döndük­ten sonra Balkan ve Birinci Dünya Savaşlarına katılmıştır. Savaş sonrasında Kuleli ve Maltepe Askeri Liseleri’nde resim öğretmenliği yapmıştır. Sami Yetik 1940 yılında Ressamlarımız I adlı kitabını hazırlamıştır. Kitabının ikinci cildini de bizzat hazırlayan sanatçı, 1945 yılında hayatını kaybetmiştir. Sanatçının ölümü nedeniyle kitabın ikinci cildi basılamamıştır. Sanatçı, uzun süre cephede kalması nedeniyle askerlik ve kahramanlıkla ilgili pek çok sayıda re­sim yapsa da, yaşamının son yıllarında natürmor­ta ve portreye yönelmiştir.