T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Orkestra, Koro ve Toplulukların Yurtiçi Turne Sayıları