T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Orkestra, Koro ve Toplulukların Yurtdışı Turne Sayıları