T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Mayıs

Sanat Kurumları

Periyodik Konser Sayıları

Orkestralar

36

Korolar

18

Topluluklar

15

TOPLAM

69