T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Mayıs

Sanat Kurumları

Yurtiçi Turne Sayıları

Orkestralar

 5

Korolar

38

Topluluklar

 32

TOPLAM

 75