T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tarihçe

İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu; Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Klasik Türk Müziği’nin geliştirilmesi, yozlaştırıcı müzik türlerinin etkisinden korunması, yurt içinde ve yurt dışında tanıtılması amacıyla 1985 yılında kuruldu. Cumhuriyet tarihimizde İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu’ndan sonra ikinci resmi Türk Müziği İcra Kurumu olma özelliği taşıyan İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu’nun kurucu şefi Devlet Sanatçısı Dr. Teoman ÖNALDI’ dır.Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi ve İzmir İl Halk Kütüphanesi Prova ve Dinleti Salonu’nda gerçekleştirilen konserler ve “Mum Işığında Dinleti”ler, 30 yıldan bugüne dek İzmir’in sanat yaşamındaki vazgeçilmez etkinlikleri arasında yer almaktadır.

Açılış konserini 21 Nisan 1986 tarihinde E.Ü. Atatürk Kültür Merkezi’nde dönemin Başbakanı rahmetli Turgut ÖZAL’ın huzurunda gerçekleştiren koro, 24 Nisan 1986 tarihinde Ankara Türk Ocağı Salonu’nda 7. Cumhurbaşkanı Sn. Kenan EVREN’in huzurunda ikinci konserini vermiştir. İzmir Devlet Korosu bugüne dek başta İzmir olmak üzere, tüm Ege Bölgesi il ve ilçeleriyle Doğudan Batıya, Kuzeyden Güneye, yurdun birçok ilinde gerçekleştirilen turnelerin yanı sıra; Tunus, Almanya,Fas,Cezayir,Mısır,Danimarka,İsveç,Hollanda ve Makedonya’da değişik tarihlerde konserler vermiştir.

               

 
 

İZMİR DEVLET KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU


Koro Şefi Erhan PARLAT

Koro Şef Yrd. V. Şenol AKSU

Müdür V. Özcan ABAYLI