T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İletişim

Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Müdürlüğü

Tel : (0312) 342 37 98

Faks : (0312) 342 37 98

E-posta :klasikturkmusiki06@kulturturizm.gov.tr

Adres : Atatürk Kültür Merkezi Hipodrom/ANKARA