T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tarihçe

 

Koromuz; Dünya müzik alanında, mâna ve usûl zenginliği ile birinci sırada, ayrıca, form çeşitliği ile de ön sıralarda yer alan, Milli Kültürümüzün bir parası olan Klasik Türk Müziğini, özüne sadık kalarak, en doğru şekilde icra etmek, yaşatmak, geliştirmek, korumak, yurtiçi-yurtdışı turne konserleri  ile geniş kitlelere yaymak, gelecek nesillere aktarmak amacıyla, 22 Ağustos 1989 tarihli ve 20260 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur.

1991 tarihinden itibaren yoğun çalışmalarına başlayan koromuz;  periyodik, özel, yurtiçi, yurtdışı konserleri, Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki protokol gereği eğitim konserleri ve üniversitelere yönelik konserler, Kamu kurum ve kuruluşları ile ortaklaşa yapılan konserlerle faaliyetlerini sürdürmektedir.

Koromuz, Klâsik Türk Müziğimizin çeşitli form ve makamlarında bestelenmiş, asırlar öncesinin mûsıkî kültürünü yansıtan eserlerini icrâ etmektedir. Bunun yanı sıra, Senfoni Orkestraları ile birlikte çeşitli etkinlikler gerçekleştiren koromuz, zaman zaman Dînî Mûsıkî ve Halk Müziğinin eserlerini de seslendirmektedir.

 

 

BURSA DEVLET KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU

 

Koro Şefi                                                    : Ş. Hakan ÖZLEV

Koro Şef Yardımcısı V.                              : Yücel YAKAR

Müdür                                                          : İsmail KAYA