T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tarihçe

Koronun kuruluş amacı Türk Müziğinin aslına uygun biçimiyle en üst düzeyde icra etmek, geliştirmek, yaymak ve yaşatmak, yurtiçi ve yurtdışında konserler vermek, plak, bank, kaset ve benzeri çeşitli yayımlar yapmak, araştırma ve incelemeler yapmak. 

Mayıs 1991 yılında kurulan koromuz koro şefi Ümit ATALAY ile diğer illerden görevlendirilen bir kurul tarafından koromuza tahsis edilen 37 Ses ve Saz Sanatçısı, 1 Notist, 1 Şef yardımcısı sınava tabi tutularak koronun teknik yapısı kurulmuştur.

Koromuz kurulduktan sonra faaliyetlerine ayda 1 konser vermekle başladı. Koro çalışmalarına Karayolları 9. Bölge Müdürlüğüne ait bir binada faaliyetlerine başladı, Koro konserlerini Cahit Tarancı Kültür Sanat Merkezinde halka sunmaktadır.

 
 
 

DİYARBAKIR DEVLET KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU

 

Koro Şef Yrd. V. Nurdan ÜNAL

Müdür V. Derya AKKOÇ