T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Müze Etkinlikleri

Müze bünyesinde sanat ve sanat tarihine ait çok sayıda kitabın bulunduğu kütüphane, araştırmacılar ve öğrenciler için zengin bir kaynak oluşturmaktadır.

Atölyelerde ise desen, yağlıboya, seramik, suluboya, heykel ve geleneksel el sanatları kursları düzenlenmektedir. Bu sanat kurslarına iki yıl devam eden kursiyerlere sertifika verilmektedir. Haftasonu ilkokul öğrencileri için düzenlenen kurslarda, çocuklara resim ve renk bilgisi verilmekte; müze ile kaynaşıp, müzeyi sevmeleri amaçlanmaktadır.

Her yıl yaz aylarında düzenlenen Güzel Sanatlar Fakültelerine hazırlık kurslarına ise yoğun katlım olmaktadır.

Depremde dayanıksız olduğu için Konak’taki binası boşaltılan Resim ve Heykel Müzesi, faaliyetlerini 6 Ağustos 2002 tarihinden itibaren Kültürpark’taki yeni mekanında sürdürmektedir.