T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tarihsel Süreç İçinde Klasik Türk Müziği

 

TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE KLASİK TÜRK MÜZİĞİ

Hazırlayan

: Kültür ve Turizm Bakanlığı / Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü

Konusu

: Kitap + Cd

Basım Yılı

: 2005

ISBN

: 975 – 17 – 3178 – X

Ebatlar

: 16,5 X 18,5 cm

Sayfa Sayısı

: 80

Açıklama  : Tarihin en büyük ve en uzun ömürlü imparatorluklarından biri olan Osmanlı İmparatorluğu, hâkim olduğu geniş coğrafya içindeki farklı kültür değerleriyle karşılıklı etkileşim içinde olmuş ve zaman içinde tamamen kendine özgü ve yüksek niteliklere sahip bir musiki estetiği geliştirmiştir. Bu estetik, geleneği takip eden önemli icracı ve yorumculara günümüzde de varlığını sürdürmekte ve dünya musikisi içinde tarihsel nitelikleriyle özgün yerini korumaktadır.