T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ocak

Sanat Kurumları

Periyodik Konser Sayıları

Orkestralar

30

Korolar

15

Topluluklar

10

TOPLAM

55