T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Şubat

Sanat Kurumları

Periyodik Konser Sayıları

Orkestralar

36

Korolar

17

Topluluklar

11

TOPLAM

64