T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Mart

Sanat Kurumları

Periyodik Konser Sayıları

Orkestralar

37

Korolar

15

Topluluklar

10

TOPLAM

62