T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Nisan

Sanat Kurumları

Periyodik Konser Sayıları

Orkestralar

36

Korolar

19

Topluluklar

10

TOPLAM

65