T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Mayıs

Sanat Kurumları

Periyodik Konser Sayıları

Orkestralar

27

Korolar

16

Topluluklar

10

TOPLAM

53