T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Haziran

Sanat Kurumları

Periyodik Konser Sayıları

Orkestralar

1

Korolar

5

Topluluklar

3

TOPLAM

9