T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Eylül

Sanat Kurumları

Periyodik Konser Sayıları

Orkestralar

0

Korolar

8

Topluluklar

13

TOPLAM

21