T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ekim

Sanat Kurumları

Periyodik Konser Sayıları

Orkestralar

33

Korolar

9

Topluluklar

5

TOPLAM

47