T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kasım

Sanat Kurumları

Periyodik Konser Sayıları

Orkestralar

25

Korolar

18

Topluluklar

14

TOPLAM

57