T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Aralık

Sanat Kurumları

Periyodik Konser Sayıları

Orkestralar

34

Korolar

14

Topluluklar

12

TOPLAM

60