T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ocak

Sanat Kurumları

Periyodik Konser Sayıları

Orkestralar

38

Korolar

15

Topluluklar

17

TOPLAM

70