T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Şubat

Sanat Kurumları

Periyodik Konser Sayıları

Orkestralar

33

Korolar

16

Topluluklar

14

TOPLAM

63