T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ocak

Sanat Kurumları

Yurtiçi Turne Sayıları

Orkestralar

4

Korolar

7

Topluluklar

16

TOPLAM

27