T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Şubat

Sanat Kurumları

Yurtiçi Turne Sayıları

Orkestralar

-

Korolar

16

Topluluklar

16

TOPLAM

32