T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Mart

Sanat Kurumları

Yurtiçi Turne Sayıları

Orkestralar

1

Korolar

29

Topluluklar

20

TOPLAM

50