T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Nisan

Sanat Kurumları

Yurtiçi Turne Sayıları

Orkestralar

2

Korolar

40

Topluluklar

25

TOPLAM

67