T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Mayıs

Sanat Kurumları

Yurtiçi Turne Sayıları

Orkestralar

1

Korolar

38

Topluluklar

40

TOPLAM

79