T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Haziran

Sanat Kurumları

Yurtiçi Turne Sayıları

Orkestralar

1

Korolar

22

Topluluklar

19

TOPLAM

42