T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Temmuz

Sanat Kurumları

Yurtiçi Turne Sayıları

Orkestralar

5

Korolar

26

Topluluklar

8

TOPLAM

39