T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ağustos

Sanat Kurumları

Yurtiçi Turne Sayıları

Orkestralar

1

Korolar

35

Topluluklar

16

TOPLAM

52