T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Eylül

Sanat Kurumları

Yurtiçi Turne Sayıları

Orkestralar

4

Korolar

25

Topluluklar

17

TOPLAM

46