T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ekim

Sanat Kurumları

Yurtiçi Turne Sayıları

Orkestralar

0

Korolar

8

Topluluklar

8

TOPLAM

16