T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kasım

Sanat Kurumları

Yurtiçi Turne Sayıları

Orkestralar

2

Korolar

6

Topluluklar

11

TOPLAM

19