T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Aralık

Sanat Kurumları

Yurtiçi Turne Sayıları

Orkestralar

1

Korolar

6

Topluluklar

10

TOPLAM

17