T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ocak

Sanat Kurumları

Yurtiçi Turne Sayıları

Orkestralar

3

Korolar

10

Topluluklar

15

TOPLAM

28