T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Şubat

Sanat Kurumları

Yurtiçi Turne Sayıları

Orkestralar

4

Korolar

20

Topluluklar

9

TOPLAM

33