T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ocak

Sanat Kurumları

Yurtdışı Turne Sayıları

Orkestralar

-

Korolar

3

Topluluklar

10

TOPLAM

13