T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Şubat

Sanat Kurumları

Yurtdışı Turne Sayıları

Orkestralar

3

Korolar

-

Topluluklar

6

TOPLAM

9