T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Mart

Sanat Kurumları

Yurtdışı Turne Sayıları

Orkestralar

-

Korolar

8

Topluluklar

13

TOPLAM

21